Tjänster

Jag, Eva Vadenmark, hjälper par, individer och företag som behöver råd, stöd och hjälp med att finna sig själva och sin plats i tillvaron. Som personlig coach på företag kan jag hjälpa medarbetarna nå sin fulla potential och drivkraft, vilket är så viktigt för både produktiviteten och för egenvärdet. Chefer och ledare kan också se ett behov av en coach som stöttar och för organisationen framåt.

Som psykolog och psykoterapeut på Kungsholmen hjälper jag till med de delar som ibland är för svåra att klaras av på egen hand.

Hos mig kan du hjälp med relationsproblem.